MediMindset Logo
Banner

MEDINSIGHTS

文章分類
2023
Aug
17
Image
【🤔危疾同醫療保險有咩分別?】
📢 客人買保險時好多時候都分唔清危疾保險同埋醫療保險,咁究竟佢哋有咩分別? 🔺危疾保險 喺被診斷患有嚴重疾病(例如癌症、中風、心臟病)時提供一定金額賠償,呢筆錢可以用嚟支付醫療費用、收入替代、日常費用或生病時可能需要嘅任何其他費用(例如去睇中醫調理吓身體)
2023
Aug
15
Image
【就算有醫療保險,索償時都有可能包唔哂醫療使費!】
🤦有超過一半人未能透過佢地既醫療計劃獲得全數賠償,當中既主要原因係保險細項「超出最高賠償金額」 一般或者傳統醫療保險計劃都會設有保障限額,往往索償時都包唔哂醫療使費😥😥😥
2023
Aug
07
Image
【🔍香港醫療系統面對嘅挑戰】
2023
Aug
01
Image
【👁👁眼睛可以揭示你嘅健康奧秘? 一齊了解下 眼底檢查】
🤯腦退化症係常見嘅「老人病」,隨住人口老化,本港患者恐怕會增加😢😢 過往檢查測試腦退化症嘅方法主要有5種,分別係1️⃣驗血、2️⃣智力評估、3️⃣行為測試、4️⃣腦部磁力共振造影檢查(MRI)同5️⃣埋正電子掃瞄(PET) 🕐🕧📅以上方法本身喺香港排期做檢查都要等好耐,而且通常要等約2至3星期先有結果,當中腦部磁力共振造影檢查(MRI)同埋正電子掃瞄(PET)費用比較貴!